GROMADA GÓRALI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

 

Rada Zbójnicka w osobach: Strażnika Skarbu – Agaty Czudek, i Zbójników: Korneliusza Kapołki, Marka Rembierza, Zbigniewa Niemca i Andrzeja Wojcieszka,  zwołuje na dzień 15 marca 2019 r. na godz. 17.00 Wielką Gromadę.

Obrady Wielkiej Gromady odbędą się  w Muzeum  Ustrońskim – Zbiory Marii Skalickiej, przy ul. 3 Maja 68 w Ustroniu.

W pierwszej Kolejności nastąpi wybór prowadzącego obrady Gromady, który powita gości i zebranych Górali, oraz wybór pisorza, którego zadaniem będzie spisanie wszystkiego co widział i słyszał w czasie Wielkiej Gromady.

Przed obradami Wielkiej Gromady nastąpi otwarcie wystawy „Ze zbiorów Wielkiego Zbójnika Jana Sztefka”. Eksponaty udostępniły córki Jana Stefka:  Joanna Pyka i Daria Pustówka.  Ekspozycję przygotują: Jadwiga Podżorny i Zbigniew Niemiec.

Po otwarciu wystawy, Doc. dr habilitowany Marek Rembierz  przedstawi najważniejszy dorobek Wielkiego Zbójnika Jana Stefka.  

 

Przedmiotem obrad Wielkiej Gromady będzie:

1. wybór komisji skrutacyjnej i wniosków

2. stwierdzenie prawomocności obrad

3. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Gromady w 2018 r. – przedstawi Agata Czudek

4. udzielenie absolutorium zarządowi - podjęcie uchwały

5. wybór Wielkiego Zbójnika /Wielkiej Zbójniczki/– podjęcie uchwały

6. wybór   innych  członków  Zarządu,  na  następną  kadencję;  w  razie  rezygnacji  przeprowadzone  zostaną  wybory uzupełniające, na wakujące funkcje ew. podjęcie uchwał

7. omówienie przygotowań do XIV Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny  -  Leszek Makulski

8. odtworzenie koliby  na Małej Czantorii, sprawę przedstawi Lucjan Czardyboń. Omówiony zostanie sposób finansowania i udział w przedsięwzięciu Górali z Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim

9. wolne wnioski i dyskusja, przede wszystkim dotyczące dalszej działalności Gromady

10. zamknięcie obrad Wielkiej Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim

 

Rada Zbójnicka zaprasza do udziału w Wielkiej Gromadzie  członków Gromady Górali, jak również sympatyków, oraz osoby zainteresowane podjęciem działalności w Gromadzie Górali na Śląsku Cieszyńskim, czy też współpracą z Gromadą.

 

 

 

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Wielkiego Zbójnika Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim Pana Jana Sztefka (1949-2018). Śp. Jan Sztefek był mieszkańcem Ustronia  zaangażowym  w  życie społeczne i kulturalne Miasta Ustroń.

Z wykształcenia był biologem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach - sztuka, kultura, folklor i tradycja.

W 1971 r. zorganizowano mu wystawę autorską rysunków, karykatur i plakatów w Krakowie.  Jego  prace brały też udział w zbiorowych wystawach studenckich. W latach 70. był szefem najlepszego w Polsce teatru studenckiego "Leonazmus". Od 1993 roku był związany ze Stowarzyszeniem Twórczym "Brzimy".

Był miłośnikiem cieszyńskiej kultury ludowej oraz biegle posługiwał się gwarą. Na łamach "Gazety Ustrońskiej" pisał jako "Jędrys" opowiadając gwarą historyjki z życia wzięte i wspomnienia z dawnych lat.

Zainicjował powstanie Stowarzyszenia Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pełnił funkcję prezesa - Wielkiego Zbójnika Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim. Organizował we współpracy z lokalnymi firmami oraz przyjaciółmi imprezy propagujące tradycje góralskie, gwarę, muzykę i zbójowanie. Najsłynniejszym organizowanym   wydarzeniem   przez   towarzyszenia   Gromady   Górali   na   Śląsku    Cieszyńskim    jest "Międzynarodowy Festiwal w Podawaniu Baraniny. Święto Baraniny", które w tym roku odbyło się po raz trzynasty.

 

  

Artykuły

etnograficzne

historyczne

polemiczne

potrawy

nasze owce i barany

  

  

Baranina

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

  

  

Odeszli od nas na zawsze

  

  

Zbójnictwo?

Galeria Jana Kukuczki

Grafiki Leszka Młodzianowskiego

  

  

Imprezy / Galerie zdjęć

  

  

Zdjęcia

Henryk Cieślar

Czesław Kanafek

  

  

Kuchnia

Wielkanoc

  

  

Okienko prof. Daniela Kadłubca

  

  

Okienko dr. hab. Marka Rembierza

  

  

Zespoły i kapele

  

  

Stowarzyszenie

Dane kontaktowe i informacyjne

Ludzie Gromady

Ludzie uhonorowani

Statut

WIELKIE GROMADY

22 marca 2013

28 marca 2014

  

 

 

 

Nasza Gorolsko zogródka

DOWIEDZ SIĘ TUTAJ WIĘCEJ!

Krzyca - pismo     Krzyca - pismo 2     Żyto "KRZYCA"     RELACJA

Krzyca w Ustroniu     Sianokosy krzycy     Krzyca znów w Beskidach

 

 

Zobacz więcej...

-->ZOBACZ WIĘCEJ<--

 

  

Zbójnicki szlak...

Górolsko Swoboda...

Beskidzki Klub Kulinarny...

Stowarzyszenie Zbójników Beskidnicy

  

  

 

Zanim znów wyruszysz w góry...

Dziennik wędrówek górskich i nie tylko...

Ekologiczne gospodarstwo owczarskie...

 

  

Flag Counter

  

Strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

www.ustron.pl