5 stycznia 2014 - Kubalonka - Stecówka - Andziołówka (zdj. J. Sztefek)