27 października 2013 - Ochodzita - Tyniok - Gańczorka - Stecówka - Kubalonka