20 stycznia 2013 - Wisła Dziechcinka PKP - Skolnity - Jawornik - Obłaziec PKP (zdjęcia: Ryszard Mazur)