21 października 2012 - Łabajów, Stożek, Filipka, Nydek