30 listopada - Jyndrysy (zdj. R. Mazur, W. Suchta)