13 listopada - Wycieczka - Kubalonka, Kożińce, Groniczek, Wisła (zdj. H. Brachaczek, R. Mazur, J. Sztefek)