4 września 2011 roku - Wycieczka - Tyniok, Gańczorka i Stecówka

zdjęcia: R. Mazur, J. Sztefek