30 sierpnia 2011 roku - Wycieczka - Oszczadnica, Wielka Racza