17 sierpnia 2011 roku - Wycieczka - Girowa, Herczawa i Trójstyk