9 sierpnia 2011 roku - Wycieczka - Stożek i Nydek

zdjęcia: A. Kojma, R. Mazur, J. Sztefek