24 lipca 2011 roku - Otwarcie kolyby na Cieńkowie w Wiśle