29 kwietnia 2009 roku - PZKO JABŁONKÓW GOROLSKO SWOBODA